Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây ℓà đúng đối với quá trình truyền sóng?

Nhận xét nào sau đây ℓà đúng đối với quá trình truyền sóng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây ℓà đúng đối với quá trình truyền sóng?

      


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn