Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây là chưa chính xác:           

Nhận xét nào sau đây là chưa chính xác:           

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây là chưa chính xác:

          


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C sai vì trong phản ứng oxi hóa khử, phải có nguyên tố nhường và nguyên tố nhận e nên không thể chỉ có chất khử hoặc chỉ có chất oxi hóa.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn