Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những mệnh đề nào sau đây là sai?

Những mệnh đề nào sau đây là sai?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những mệnh đề nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nếu phân tử peptit có chứa n gốc a-amino axit khác nhau thì sẽ có n! đồng phân

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn