Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm A là R2O5 . Trong hợ

  Oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm A là R2O5 . Trong hợ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 

Oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm A là R2O5 . Trong hợp chất với hiđro  thì hydro chiếm17,647%  về khối lượng . Nguyên tử khối của nguyên tố R là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo qui tắc bát tử : R2O5 là oxit cao nhất

=> Hợp chất với hidro là RH3

%mH = 3/(R + 3) = 17,647%

=> R = 14 (N)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn