Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn H<sup>+</su

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn H<sup>+</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn H+ + OH- rightarrow H2O?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

H+ + OH-  H2O là phương trình ion  rút gọn của phản ứng giữa axit mạnh và bazo mạnh

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn