Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu không đúng là:

Phát biểu không đúng là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu không đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Riêng F vì không có phân lớp p nên không có số oxi hóa nào khác ngoài -1 trong hợp chất

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn