Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây đúng ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A sai. Vì : chất béo lỏng tạo từ glixerol và axit béo không no

B sai. Vì : tơ capron được tạo ra từ phản ứng trùng hợp

D sai. Vì : Nếu thủy phân saccarozo thì thu được glucozo và fructozo

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn