Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và sắt?

Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và sắt?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và sắt?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A, B, C đúng

D sai vì

2Al + 6HCl →2AlCl3+ 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

→ Nhôm và sắt phản ứng với HCl theo tỉ lệ mol khác nhau.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn