Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương trình ( 17 )^x^2 - 2x - 3 = 7^x - 1 có bao nhiêu nghiệm?

Phương trình ( 17 )^x^2 - 2x - 3 = 7^x - 1 có bao nhiêu nghiệm?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình ({left( {frac{1}{7}} right)^{{x^2} - 2x - 3}} = {7^{x - 1}}) có bao nhiêu nghiệm?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}{left( {frac{1}{7}} right)^{{x^2} - 2x - 3}} = {7^{x - 1}} Leftrightarrow {left( {frac{1}{7}} right)^{{x^2} - 2x - 3}} = {left( {frac{1}{7}} right)^{1 - x}} Leftrightarrow {x^2} - 2x - 3 = 1 - x Leftrightarrow {x^2} - x - 4 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = frac{{1 - sqrt {17} }}{2}x = frac{{1 + sqrt {17} }}{2}end{array} right.end{array})

Chọn  D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn