Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho số phức z thỏa mãn 

Cho số phức z thỏa mãn 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho số phức z thỏa mãn overline{z} = frac{(1-sqrt{3}i)^{2}}{1-i}. Tìm modun của số phức overline{z} + iz


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có  =  = -4 - 4i

⇒ z = -4 + 4i ; | + iz| = |-8 - 8i| = 8√2

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn