Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? 

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Poli(etylen terephtalat) (tơ lapsan)

chú ý điều kiện để trùng ngưng là phản ứng tạo ra các phân tử nhỏ

=> chọn b

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn