Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000.  Tên gọi của X là 

Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000.  Tên gọi của X là 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000. Tên gọi của X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nguyên tử khối một monome của X là: (M = {{336000} over {12000}} = 28)

=> Trong các đáp án có poli etylen (-CH2-CH2-)n thỏa mãn vì có nguyên tử khối 1 mắt xích bằng 28

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn