Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sau một tháng thi công dãy phòng học của Trường X công ty xây dựng đã thực hiện được một khối lượng

Sau một tháng thi công dãy phòng học của Trường X công ty xây dựng đã thực hiện được một khối lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau một tháng thi công dãy phòng học của Trường X, công ty xây dựng đã thực hiện được một khối lượng công việc. Nếu tiếp tục với tiến độ như vậy thì dự kiến sau đúng (25) tháng nữa công trình sẽ hoàn thành. Để kịp thời đưa công trình vào sử dụng, công ty xây dựng quyết định từ tháng thứ (2), mỗi tháng tăng (5% ) khối lượng công việc so với tháng kề trước. Hỏi công trình sẽ hoàn thành ở tháng thứ mấy sau khi khởi công?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Theo kế hoạch, mỗi tháng, công ti đó làm được (frac{1}{{25}}) công việc

Do kể từ tháng thứ 2, mỗi tháng tăng (5% ) khối lượng công việc so với tháng kề trước, nên lượng công việc công ti đó hoàn thành ở tháng thứ k là: ({A_k} = frac{1}{{25}}.{(1 + 5% )^{k - 1}},,,k in mathbb{N}_{}^*)

Gọi ({n_0}) là số tháng để công trình được hoàn thành. Khi đó, ({n_0}) là giá trị nguyên dương nhỏ nhất của n, thỏa mãn:

(frac{1}{{25}} + frac{1}{{25}}.{(1 + 5% )^1} + frac{1}{{25}}.{(1 + 5% )^2} + ... + frac{1}{{25}}.{(1 + 5% )^{n - 1}} ge 1)

( Leftrightarrow frac{1}{{25}}left( {1 + 1,05 + 1,{{05}^2} + ... + 1,{{05}^{n - 1}}} right) ge 1 Leftrightarrow frac{{1,{{05}^{n - 1}} - 1}}{{1,05 - 1}} ge 25 Leftrightarrow 1,{05^{n - 1}} ge 2,25 Leftrightarrow n - 1 ge 16,6 Leftrightarrow n ge 17,7 Rightarrow {n_0} = 18)

Vậy sau 18 tháng, công trình sẽ được hoàn thành.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn