Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình : z3 + i = 0

Giải phương trình : z<sup>3</sup> + i = 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình : z3 + i = 0


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương trình ⇔z3 – (-1).i = 0

⇔z3 – i2.i = 0

⇔z3 – i3 = 0

⇔(z – i)(z2 + iz + i2) = 0

⇔(z – i)(z2 + iz – 1) = 0

(1)⇔z2 + iz – 1 = 0

Có ∆ = (i)2 – 4.1.(-1) = 3

=>

Nghiệm của phương trình là z = i, z = - i, z = - - i.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn