Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số ancol bậc I ứng với công thức C4H10O là

Số ancol bậc I ứng với công thức C4H10O là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số ancol bậc I ứng với công thức C4H10O là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Có 2 đồng phân: 

C-C-C-C(OH)

 C-C(C)-C(OH)                                                                                                      

=> Đáp án  D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn