Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số chất đơn chức ứng với công thức C3H6O2 là 

Số chất đơn chức ứng với công thức C3H6O2 là 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số chất đơn chức ứng với công thức C3H6O2


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vì có 2 oxi nên các chất gồm có 1 axit cacboxylic no đơn chức mạch hở và 2 este no đơn chức mạch hở

=> chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn