Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số nhận xét đúng là: - HClO thể hiện tính oxi hóa mạnh hơn

Số nhận xét đúng là: - HClO thể hiện tính oxi hóa mạnh hơn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số nhận xét đúng là:

- HClO thể hiện tính oxi hóa mạnh hơn HClO4.   

- Axit HBrO4 yếu hơn axit HClO4.

- HClO có tên là Axit Hypocloro.                           

- F- bị K2Cr2O7 oxihoa trong môi trường H+.

- O3 oxihoa PbS thành PbSO4.                                

- Cộng hóa trị của O trong H2O2 là 1.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn