Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sục khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng

Sục khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sục khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Giá trị của V bằng bao nhiêu để thu được kết tủa cực đại?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Căn cứ vào đồ thị ta thấy: nBa(OH)2 = 1,25a mol; nNaOH = 1,4a mol

Suy ra để hòa tan hết kết tủa thì nCO2 = 2.nBa(OH)2 + nNaOH = 3,9a mol

Mặt khác, theo đồ thị, để hòa tan hết lượng kết tủa thì cần 0,585 mol CO2

Suy ra 3,9a = 0,585 suy ra a = 0,15

Để thu được kết tủa cực đại thì 1,25a ≤ nCO2 ≤ 2,65a hay  0,1875 ≤ nCO2 ≤ 0,3975

→ 4,2 lít ≤ VCO2 ≤ 8,904 lít

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn