Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Supephotphat kép có thành phần chính là

Supephotphat kép có thành phần chính là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Supephotphat kép có thành phần chính là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Supephotphat kép có thành phần chính là CaHPO4.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn