Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm có hai nguồn âm điểm giống nhau với công suấ

Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm có hai nguồn âm điểm giống nhau với công suấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có hai nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm 30dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tại A có mức cường độ âm 20dB nên:

                        ({{I}_{A}}={{10}^{-12}}{{.10}^{2}}={{10}^{-10}}=frac{2P}{4pi {{R}^{2}}}Rightarrow {{R}^{2}}=frac{2P}{4pi {{.10}^{-10}}})

Tại M có mức cường độ âm 30dB thì:

                        ({{I}_{M}}={{10}^{-12}}{{.10}^{3}}={{10}^{-9}}=frac{nP}{4pi {{frac{R}{4}}^{2}}}Rightarrow n=4pi {{.10}^{-9}}{{frac{R}{4P}}^{2}}=)5

Vậy cần đặt thêm 3 nguồn âm nữa.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn