Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thạch cao sống có công thức là

Thạch cao sống có công thức là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thạch cao sống có công thức là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Thạch cao sống có CT là CaSO4.2H2O

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn