Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là

Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

thành phân của phân phức hợp amophot là Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO(sgk 11 hóa)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn