Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau:   (1) Cho kim loại Mg tới dư

Thực hiện các thí nghiệm sau:   (1) Cho kim loại Mg tới dư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:  

(1) Cho kim loại Mg tới dư vào dung dịch FeCl3.                                                           

  (2) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư.   

(3) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.                       

(4) Nhiệt phân AgNO3.

(5) Cho khí CO đi qua ống đựng bột Al2O3 nung nóng.

       Thí nghiệm thu được kim loại khi kết thúc phản ứng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn