Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường): (a) Cho

Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường): (a) Cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):

(a) Cho đồng kim loại vào dd sắt (III) clorua.      (b) Sục khí hiđro sunfua vào dd đồng (II) sunfat.

(c) Cho dd bạc nitrat vào dd sắt (III) clorua.        (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.

(e) Cho Chì kim loại vào dd HCl .                        Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các thí nghiệm : (a) ; (b) ; (c) ; (d)

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn