Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:      (a) Ch

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:      (a) Ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:

     (a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH.                         

     (b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3.

     (c) Cho CaO vào nước.                                               

     (d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.

 Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn