Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 2,025 kg khoai chứa 80% t

Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 2,025 kg khoai chứa 80% t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 2,025 kg khoai chứa 80% tinh bột (còn lại là tạp chất trơ) . Cho toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 450 gam kết tủa, đun nóng dung dịch lại thu được 200 gam kết tủa nữa. Hiệu suất của phản ứng lên men là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bài toán tính hiệu suất phản ứng:

                        H% = mthực tế : mlý thuyết

 

Lời giải :

Sơ đồ phản ứng : (C6H10O5)n -> nC6H12O6 -> 2nCO2

khi đun nóng dung dịch tạo thêm kết tủa => chứng tỏ có Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 -> CaCO3 + CO2 + H2O

=> nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 = 4,5 + 2.2 = 8,5 mol

=> ntinh bột = 4,25/n mol => mtinh bột (Thực) = 688,5 g = 0,6885 kg

Mà : mTinh bột lý thuyết = 2,025.80% = 1,62 kg

=> H% = 42,5%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn