Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn 1012 gam este X trong dung dịch NaOH sau phản ứng thu được muối axit cacboxylic

Thủy phân hoàn toàn 1012 gam este X trong dung dịch NaOH sau phản ứng thu được muối axit cacboxylic

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 10,12 gam este X trong dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được muối axit cacboxylic đơn chức và 3,68 gam ancol metylic. Công thức của X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nCH3OH = 3,68 : 32 = 0,115 (mol)

=> nEsste X = nCH3OH = 0,115 (mol)

=> MX = 10,12 : 0,115 = 88 (g/mol)

=> CTPT X: C4H8O2 => CTCT: C2H5COOCH3

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn