Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành các thí nghiệm sau: (1). Cho dd NaOH dư vào dd Al

Tiến hành các thí nghiệm sau: (1). Cho dd NaOH dư vào dd Al

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1). Cho dd NaOH dư vào dd AlCl3                       (2). Cho dd NH3 dư vào dd AlCl3

(3). Cho dd HCl dư vào dd NaAlO2.                      (4). Sục khí CO2 dư vào dd NaAlO2

(5). Cho dd Na2CO3 vào dd nhôm sunfat.            (6). Cho Al tác dụng với Cu(OH)2.

Số thí nghiệm tạo kết tủa Al(OH)3 là: 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(2) ; (4) ; (5)

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn