Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Cu vào dung dịch AgNO

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Cu vào dung dịch AgNO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Cu vào dung dịch AgNO3.       

(b) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO­4)3.

(c) Cho Na vào dung dịch CuSO4.       

(d) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng.

Số thí nghiệm có tạo thành kim loại là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag

(d) CuO + CO -> Cu + CO2

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn