Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành lai giữa 2 loài cỏ dại có kiểu gen lần lượt là AaB

Tiến hành lai giữa 2 loài cỏ dại có kiểu gen lần lượt là AaB

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành lai giữa 2 loài cỏ dại có kiểu gen lần lượt là AaBb và DdEE, sau đó đa bội hóa sẽ thu được một thể di đa bội ( đa bội khác nguồn). kiểu gen nào sau đây không phải là kiểu gen của thể đột biến được tạo ra từ phép lai này ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi đa bội hóa thì tất cả các cặp gen trở về trạng thái đồng hợp tử, vậy không thể tạo ra kiểu gen AaBbDeEEĐáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn