Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến sai nghĩa là:

Đột biến sai nghĩa là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đột biến sai nghĩa là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A, ADN bị đột biến nhưng đã được sửa chữa nên phân tử ADN có thể được coi là không bị đột biến

C,D đột biến này được coi là đột biến vô nghĩa, làm cho phân tử protein không được tạo ra hoặc nếu tạo ra thì không biểu hiện chức năng

B, đột biến sai nghĩa do làm thay đổi 1 axit amin trong chuỗi polypeptit

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn