Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Tìm tập nghiệm S của phương trình 2^x + 1 = 4.

 Tìm tập nghiệm S của phương trình 2^x + 1 = 4.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm tập nghiệm (S) của phương trình ({2^{x + 1}} = 4.)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: ({2^{x + 1}} = 4 Leftrightarrow {2^{x + 1}} = {2^2} Leftrightarrow x + 1 = 2 Leftrightarrow x = 1.)

Vậy tập nghiệm của phương trình là: (S = left{ 1 right})

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn