Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm phần ảo của số phức z, biết 

Tìm phần ảo của số phức z, biết 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm phần ảo của số phức z, biết overline{z} = (sqrt{2} + i)2 (1 -  sqrt{2}i)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tìm phần ảo của z:

 = ( + i)2 (1 -  i) = (2 + 2i + i2)(1 - i)

= (1 + 2i)(1 - i) = 1 - i + 2i - 4i2 = 5 + i

⇒ z = 5 - i

Phần ảo của z là b = -

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn