Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất nào không phải là tính chất vật lý chung của kim l

Tính chất nào không phải là tính chất vật lý chung của kim l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính chất nào không phải là tính chất vật lý chung của kim loại  ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các tính chất vật lí chung bao gồm: tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và ánh kim đều do các e tự do trong kim loại gây nên.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn