Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9.

Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thay x = 9 vào biểu thức rút gọn của A ta được:

Vậy khi x = 9 thì 

Ý kiến của bạn