Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

(1,0 điểm)

(1,0 điểm)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(1,0 điểm)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn