Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính SABC

Tính SABC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính SABC


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

SABC = BC . AO = . 5 . 4 = 10

Ý kiến của bạn