Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giải hệ phương trình: 

Giải hệ phương trình: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải hệ phương trình: left{begin{matrix} 3x+2y=1 4x+5y=6 end{matrix}right.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

    

    

Hệ phương trình có nghiệm (x;y) là (-1;2)

Ý kiến của bạn