Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tính số đo góc yOz.

Tính số đo góc yOz.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính số đo góc yOz.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia (Ox) ta có  (widehat {xOy} < widehat {xOz},,({30^0} < {60^0})) nên tia (Oy) nằm giữa hai tia (Ox)và (Oz).

(begin{array}{l} Rightarrow widehat {xOy} + widehat {yOz} = widehat {xOz} Rightarrow widehat {yOz} = widehat {xOz} - widehat {xOy} = {60^0} - {30^0} = {30^0}end{array})

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn