Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính thể tích của hình sinh ra khi cho ∆AMB quay trọn một vò

Tính thể tích của hình sinh ra khi cho ∆AMB quay trọn một vò

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính thể tích của hình sinh ra khi cho ∆AMB quay trọn một vòng quanh BM.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi cho ∆ABM quay tròn một vòng quanh BM thì thể tích của hình được sinh ra bằng hiệu thể tích hai hình nón có chung hình tròn đáy là hình tròn bán kính AH và đường cao MH và BH.

Vậy V = V1 – V2 = π.AH2.BH – π.AH2.MH = π.AH2(BH – MH) = π.AH2.BM.

Tính BM = BC =  = = 5 (cm);

AH.BC = AB.AC =>AH = = 4,8 (cm).

Do đó V = π.4,82.5 = 38,4 π (cm3).

Ý kiến của bạn