Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

I. Trắc nghiệm Biểu thức M =

I. Trắc nghiệm Biểu thức M =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I. Trắc nghiệm

Biểu thức M = frac{1}{sqrt{3x-1}}  xác định khi và chỉ khi:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Biểu thức M xác định

x > 1/3

Ý kiến của bạn