Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tính tích hai đơn thức: 2xy^3 và - 2x^2yz^2.  Kết quả là:

Tính tích hai đơn thức: 2xy^3 và - 2x^2yz^2.  Kết quả là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính tích hai đơn thức: (2x{y^3}) và ( - 2{x^2}y{z^2}).
Kết quả là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(2x{y^3}.left( { - 2{x^2}y{z^2}} right) =  - 4{x^3}.{y^4}.{z^2})       

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn