Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng phần thực và phần ảo của số phức (z = 1 + 2i

Tổng phần thực và phần ảo của số phức (z = 1 + 2i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng phần thực và phần ảo của số phức (z = left( {1 + 2i} right)left( {3 - i} right)) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: (z = left( {1 + 2i} right)left( {3 - i} right) = 3 - i + 6i - 2{i^2} = 5 + 5i). Vậy tổng phần thực và phần ảo của số phức z bằng 10.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn