Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trộn 21,6 gam bột Al với m gam hỗn hợp X (gồm FeO, Fe2<

Trộn 21,6 gam bột Al với m gam hỗn hợp X (gồm FeO, Fe2<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trộn 21,6 gam bột Al với m gam hỗn hợp X (gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4) được hỗn hợp Y. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí . Nếu cho Z tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 19,04 lít NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2Al+ 3FexOy yAl2O3 + 3xFe   (1)

Chất rắn Y : Fe, Al2O3, Al dư

Al + NaOH  +H2ONa[Al(OH)4] + 1,5H2↑    (2)

0,2                                             0,3

vì Fe và Al đều nhường 3e và N+5 +3e N+2(NO) nên 

0,2 + nFe = nNO => nFe= 0,65 (mol)

Mặt khác :nO(X) = 1,5 nAl(1) = 1,5(0,8- 0,2) = 0,9 (mol)

=> m = 0,65 x 56 + 0,9 x 16 = 50,8(gam)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn