Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Trong các cơchế di truyền ở cấp độ phân tử, đặc điểm nào sa

 Trong các cơchế di truyền ở cấp độ phân tử, đặc điểm nào sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Trong các cơchế di truyền ở cấp độ phân tử, đặc điểm nào sau đây có ở cả enzim ARN – pôlimeraza và enzim ADN – pôlimeraza?

(1) Có khả năng tháo xoắn phân tử ADN.

(2) Có khả năng tổng hợp mạch pôlinuclêôtit mới theo chiều 5’ – 3’ mà không cần đoạn mồi

.(3) Có khả năng tách hai mạch của ADN mẹ.

(4) Có khả năng hoạt động trên cả hai mạch của phân tử ADN.

(5) Có khả năng lắp ráp các nuclêôtit của mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với các nuclêôtit của mạch ADN khuôn.Phương án đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải :

(1) enzim ARN – pôlimeraza

(2) enzim ARN – pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’⟶3’ mà không cần mồi.

(3) enzim ARN – pôlimeraza.

(4) cả 2 loại enzim với: enzim ARN – pôlimeraza tổng hợp mồi trên cả 2 mạch đơn của ADN, enzim ADN – pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung

(5) cả 2 loại enzim với : enzim ARN – pôlimeraza thực hiện trong phiên mã, enzim ADN – pôlimeraza thực hiện trong quá trình nhân đôi ADN

Chọn đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn