Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(1;1;1) và đư

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(1;1;1) và đư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(1;1;1) và đường thẳng d: frac{x-14}{-4}=frac{y}{-1}=frac{z+5}{2}. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I và cắt đường thẳng d tại điểm A và B sao cho AB=16


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng d đi qua M(14;0;-5), có VTCP là (-4;-1;2).

Ta có (13;-1;-6). Khi đó

d(I;d)= = =

Gọi R là bán kính của mặt cầu (S), ta có:

R2=d2(I,d)+ = 17+64=81.

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là:

(S): (x – 1)2+(y – 1)2+(z – 1)2=81

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn