Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, để tạo ra đầu dính phù hợ

Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, để tạo ra đầu dính phù hợ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, để tạo ra đầu dính phù hợp giữa gen cần chuyển và   thể truyền, người ta đã sử dụng cùng một loại enzim cắt giới hạn có tên là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, để tạo ra đầu dính phù hợp giữa gen cần chuyển và   thể truyền, người ta đã sử dụng cùng một loại enzim cắt giới hạn có tên là restrictaza. Enzim này cắt 2 mạch đơn của phân tử ADN ở những vị trí nuclêôtit xác định gọi là trình tự nhận biết

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn