Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một chuỗi thức ăn gồm 5 loài A, B, C, D, E. Biết rằng

Trong một chuỗi thức ăn gồm 5 loài A, B, C, D, E. Biết rằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một chuỗi thức ăn gồm 5 loài A, B, C, D, E. Biết rằng tổng năng lượng của loài D chỉ bằng 1% của tổng năng lượng của loài B, tổng năng lượng của loài A lớn hơn tổng năng lượng của loài B là 12 lần, tổng năng lượng của loài E nhỏ hơn tổng năng lượng loài A là 106 lần, loài C có tổng năng lượng lớn nhất. Thứ tự các loài trong chuỗi thức ăn đúng nhất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta sắp xếp mức năng lượng giảm dần theo tứ tự

Loàn C > Loài A > Loài B > Loài E > loài D

=>  Vậy loài C là loài đầu tiên trong chuỗi thức ăn

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn