Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loài ưu thế là loài

Loài ưu thế là loài

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loài ưu thế là loài


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Loài ưu thế là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc hoạt động mạnh.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn