Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong một lần quyên góp đồ dùng học tập ủng hộ học sinh nghèo. Lớp 6A quyên góp được 126 quyển vở 70

Trong một lần quyên góp đồ dùng học tập ủng hộ học sinh nghèo. Lớp 6A quyên góp được 126 quyển vở 70

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một lần quyên góp đồ dùng học tập ủng hộ học sinh nghèo. Lớp 6A quyên góp được 126 quyển vở, 70 cái thước và 56 chiếc bút. Hỏi với số đồ dùng quyên góp được lớp 6A có thể chia được nhiều nhất thành mấy phần quà để số vở, thước, bút trong các phần là như nhau. Khi đó mỗi phần quà được mấy quyển vở, mấy cái thước, mấy cái bút?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi a (phần) là số phần quà nhiều nhất mà lớn 6A có thể chia được (left( {a in {N^*}} right))

Theo đề bài ta có :

(a in UCleft( {126;70;56} right)) và (a) là nhiều nhất

(begin{array}{l} Rightarrow a = UCLNleft( {126;70;56} right) = 2.7 = 14 Rightarrow a = 14end{array})

Vậy, lớp 6A có thể chia nhiều nhất thành 14 phần quà.

Khi đó, mỗi phần quà có :

(126:14 = 9) (quyển vở)

(70:14 = 5) (cái thước)

(56:14 = 4) (cái bút)

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn